Lisens for 2016


Ritt-sesongen nærmer seg og det er åpnet for bestilling av lisens.

I alle ritt er det krav til lisens i en eller annen form. Enten i form av en engangslisens eller som en helårslisens. Med helårs-lisens vil en kunne delta i alle typer ritt. Har du planer om å delta i mer en 3 ritt vil det mest sannsynlig lønne seg med helårs-lisens. Lisensen gir også en vis forsikringsdekning alt etter hvilken type lisens du velger. Forsikringen vil være gjeldende ut februar neste år.

Fra 2008 ble det internasjonalt format (UCI-lisens), slik at dere nå slipper å kontakte NCF for å få lisenser for kjøring i utlandet.

TOSK anbefaler alle sine medlemmer om å sette seg inn i hvilken type lisens det er hensiktsmessig for den enkelte og velge.


Det er verdt å merke seg at selv om lisensen er bestilt og betalt vil ikke denne bli godkjent før det er registrert innbetalt kontingent for 2016.

For å bestille lisens, logg inn på:


For medlemmer som løste lisens i annen klubb i fjor:
"Klubbovergang registreres ved at du tegner lisens under din nye klubb, (Tasta OSK). Lisensen må da godkjennes av både ny og gammel klubb for at overgangen skal bli registrert. Når overgangen godkjennes av begge klubber på denne måten er det ikke lenger nødvendig å sende overgangsskjema til NCF"

I fjor løste 180 TOSK’er helårslisens. Hvor mange blir vi i år?

Dersom det her blir problemer får vi ta det underveis.
Ta i så fall kontakt på: lisens@tastaosk.no

Mvh Frode Heigre

Tlf 98 68 02 62