onsdag 2. desember 2015

Preview - Ny hjemmeside i kjømda

Bloggen blir ikke lenger brukt like hyppig som før. Dels har den lukkede facebooksiden for medlemmer tatt over som stedet hvor vi utveksler relevant informasjon, og dels oppleves ikke bloggformatet lenger like aktuelt. Klubben trenger imidlertid et ansikt utad og et sted på verdensveven hvor vi kan være tilgjengelig også for ikke-medlemmer, mulige-medlemmer og andre interesserte...

Ny nettside skal være på plass innen 2015 er gått over i historien. Det er bare å glede seg.

Slik kan det tenkes at et utsnitt av den nye siden ville sett ut: