mandag 28. desember 2015

Årsmøte i Tasta & Omegn Sykkel Klubb, 28. januar

Årsmøte i Tasta & Omegn Sykkel Klubb avholdes torsdag 28. januar kl. 18.30.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Sted: Vil bli annonsert.

Foreløpig saksliste:
1.       Godkjenning av innkalling og saksliste
2.       Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3.       Behandle årsberetning og organisasjonsplan
4.       Behandle regnskap i revidert stand
5.       Behandle innkomne forslag og saker
6.       Fastsette medlemskontingent
7.       Vedta budsjett
8.       Foreta valg

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet meldes styrets leder Arne Fredlund senest torsdag 14. januar på e-post til arne.fredlund[@]lyse.net.


Vel møtt!


Hilsen styret