torsdag 11. juni 2015

Avtale om ekstern trenerhjelp inngått for resten av inneværende sesong

Styret besluttet i møte tirsdag 10. juni å takke ja til tilbud fra Hestad Trening om et treningsopplegg for en prøveperiode på tre måneder.

Det vil si at klubbens trener hos Hestad Trening ukentlig vil presentere en aktivitetsplan og beskrivelse av treningsøkter ut sesongen.

Ukeplanene legges fortløpende ut på klubbens lukkede Facebook-side. Treneren vil være tilgjengelig for spørsmål i forbindelse med at øktene legges ut, og ute i felten vil vi forsøke å ha en klubbintern motivator som leder fellestreningene.

Etter sesongen vil opplegget bli evaluert, og styret vil beslutte om Hestad Trening skal få ansvar for å drifte treningsopplegget for sykkelåret 2015-16.