søndag 23. mars 2014

Lisens 2014 - Oppdatering!


Til nå har vi 105 godkjente lisenser i klubben.
Det er ennå noen jeg ikke har godkjent, da det ikke er registrert innbetalt medlemskontingent for disse.
Har du ikke mottatt den lisensen du bestilte, vennligst send meg en mail om dette slik at vi kan få ordnet det.

Dersom du ønsker lisens men ennå ikke har fått registrert deg, kan du logge inn på denne adressen:
http://www.sykling.no/organisasjon/sportslig/lisenser/Sider/Lisenser.aspx

Angående valg av type lisens er det verdt å merke seg at utvidet lisens gir større dekning på utgifter til undersøkelse, tannskader og bedre invaliditetserstatning.
Du finner en god oversikt på denne adressen:
http://sykling.forbundetonline.no/organisasjon/sportslig/Documents/Forsikringsbevis%20og%20vilk%C3%A5r%20Norges%20Cykleforbund%20pr%2001%2003%202013_%20versjon%20av%205%203%202013.pdf
Vi anbefaler medlemmene og sette seg inn i dette for å velge type lisens etter eget behov.

Når du har registrert ønsket lisens er det fint om du sender meg en beskjed på lisens@tastaosk.no eller frode.heigre@lyse.net
Dette for at jeg skal slippe å lete igjennom hele listen for å finne medlemmer som ikke har fått ønsket lisens.
Mvh
Frode Heigre