tirsdag 7. januar 2014

Nytt medlemsnett

Hei. Nytt medlemsnett via Sparebank1 er oppe å gå om kort tid. Da har vi en proff løsning for e-post kommunikasjon, fakturaløsning og medlemsdatabase.

1) Når et nytt medlem registerer seg på bloggen går informasjon rett inn i databasen og medlemmet blir automatisk sendt over til en «Velkommenside» på bloggen.
2) Når vi fakturerer medlemmer blir det med kid nr/avtalegiro etc, og direkte koblet til konto i SR-Bank, med purrerutiner.
3) Ledere i klubben kan enkelt sende e-post ut til alle medlemmer eller enkeltgrupper via oppdatert medlemsdatabase.
4) Faktura til alle medlemmer sendes ut rett etter at årsmøtet har satt kontingent 2014. Vi er pr i dag 266 medlemmer hvor 8 stk har kommet bare i år.


/ Jan Morten A