tirsdag 7. januar 2014

Årsmøte i Tasta & Omegn Sykkel Klubb

I henhold til § 12 i vedtektene innkalles medlemmene til

Årsmøte i Tasta & Omegn Sykkel Klubb

Onsdag 29. Januar 2014 kl. 18:00 (OPPDATERT)
Raft-Klinikken (Randabergveien 300B, 2.etg)
Inngang på nordsiden av bygget, langs sykkelstien.


Saker som skal behandles av årsmøtet er:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. valg av ordstyrer og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap i revidert stand.
5. Innkomne forslag og saker.
6. Fastsette medlemskontingent.
7. Vedta budsjett
8. Valg


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet meldes styret v/leder Michael Dyrland, tastaosk@yahoo.no  innen 15. Januar  2014.

Vel møtt!

/ Styret