tirsdag 17. desember 2013

Medlemsmøte

Medlemsmøtet blir avholdt i Tasta Bydelshus Tirsdag 17. Desember klokken 2000.

Adresse: Gjerdeveien 94, 4028 Stavanger

Det blir et møte hvor medlemmene sammen kan lufte og diskutere aktuelle saker.
Det foreligger en foreløpig agenda, men vi oppfordrer alle til å tenke over saker
som de ønsker å diskutere, og som de kan ta opp på møtet.

Se mail sendt ut til alle medlemmer for foreløpig agenda.

/ Thomas K