torsdag 7. november 2013

Samarbeidsavtale med Boreal

Det er med glede vi kan fortelle at vi nå har fått til en eksklusiv bussavtale og samarbeid med Boreal og Sør-Vest Reiser for perioden 2014-15. Uten å gå for mye i detaljer kan vi fortelle at dette gir oss som klubb en fantastisk mulighet til å kunne tilby egen busstransport. I første omgang peker Tour des Fjords og Nordsjørittet seg ut. Dette inkluderer frakt av både sykkel og person, i en egen TOSK buss til Egersund. Men vi har også mulighet til å se på andre fellesturer i TOSK regi. Der antar vi at sportslig utvalg kommer med forslag.

Boreal og Sør-Vest Reiser har valgt å satse på dette markedet og ønsker nå å bruke TOSK som en av sine hovedsamarbeidspartene inn mot sykkelmiljøet i regionen. De er veldig interessert i våre medlemmer og vårt nettverk, og ser for seg et langsiktig samarbeid med oss. Her ligger selvsagt forpliktelser for oss og våre medlemmer hvor vi snakker positivt om vår samarbeidspartner, men også om mulig benytter disse som privatperson.

Vi ønsker Boreal og Sør-Vest Reiser velkommen inn i TOSK verden :-)

/Markedsavdelingen