lørdag 9. november 2013

Endring i spinnings tidene

Det er gjort noen endringer i når vi har spinning på tirsdag og torsdag.
Begge dagene er flyttet 15 minutter frem, fra 20:30 til 20:15.

Spinning blir da som følger:
Tirsdag  -> 20:15 til 21:35
Torsdag -> 20:15 til 21:35
Lørdag   -> 11:00 til 13:20