tirsdag 19. mars 2013

26 mann kjørte 4 x 4

og ca 20 kjørte videre til Bø for to runder på terskel.

Dette var første økt med 4 x 4 i år og kanskje også første økte hvor det ikke ble holdt igjen på intensiteten. De fleste kjente nok noen former for ubehag med denne opplevelsen. Det skal gjøre vondt og om noen uker, vil dette gå mye greiere.

For å gjøre økten enda bedre, kommer vi til å kjøre litt hardere opp bakken på vei til "Ullandhaugtoppen" neste gang. På denne måten er vi godt varme før vi skal i gang med det første draget.