onsdag 23. januar 2013

STOPP EN HALV!!!

Klager og sikkerhet!

Det har kommet klager på oss i Ullandhaugbakken. Det fortelles at vi kommer syklende på sykkelstien, hiver oss ut i fotgjengerfeltet ved rundkjøringen uten å se oss for og at vi derfor tar lite hensyn til bilene som kommer kjørende. Dette er farlig!

Nå er det ikke alle bilene som tar hensyn til oss heller, men det har lite med denne saken å gjøre. Vi skal gå foran som gode eksempler og ta hensyn i alle situasjoner. Det er vi som får vondt uansett hvor rett vi i noen tilfeller har.

Vi (TOSK) sykler i Ullandhaugbakken hver mandag og hver tirsdag hele året. I tillegg er det noen andre klubber som også trener i denne bakken. Hvis vi er maksimalt heldige, så kan vi tenke oss at rytterne som skapte irritasjon denne gang tilhører en annen klubb, men det er lite sannsynlig. Den som rapporterte hendelsen mener han så at det stod TOSK på den ene drakten.

Selv om man i pulståken ønsker å bli ferdig med intervallen så fort som mulig, må vi ikke la dette gå ut over sikkerheten på trening. Vi skal alltid vise tegn og ta spesielt hensyn i fotgjengerfelt og når vi krysser veien. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare i Ullandhaugbakken. Det gjelder hver gang vi sykler!