mandag 14. januar 2013

Bakke intervall på terskel


I bakken i dag vil jeg anslå at det var +/- 25 personer. Det må være ganske bra når man tenker på TOSK har hvileuke i uke 3... :-)
Føret var tørt, men det var sidevind/motvind store deler av treningen. Opplevde til tider trafikk både rundt
UiS, på sykkelstien og langs veien. Ingen store episoder, men det kan være viktig å tenke på at vi er på fotgjengerne sin hjemmebane når vi sykler opp bakken. Takk for turen alle mann.