torsdag 24. januar 2013

Årsmøte

Årsmøte i TOSK avholdes tirsdag 12. mars klokken 1900, i Tastarustå idretshall.

Innkalling med saksliste er sendt til alle medlemmene pr. mail.

Mvh Paal Fossan